Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

zzuuoo
17:33
1583 2ffd

July 04 2018

zzuuoo
20:40
zzuuoo
20:22
0648 7d2b
Reposted fromnezavisan nezavisan via58894 58894
zzuuoo
20:22
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
zzuuoo
20:16
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

July 02 2018

zzuuoo
22:13
zzuuoo
21:51
zzuuoo
21:44
8180 355a 500
Reposted fromexistential existential viaCarridwen Carridwen
zzuuoo
21:43

Może nie zobaczę go już nigdy, może odszedł na zawsze, wszedł ciałem i duszą w historie, które się opowiada. To straszne! Jeszcze człowiek jest tak młody, gdy nagle spostrzega, że traci po drodze bliskich, kumpli, których nigdy więcej nie zobaczy, minęli jak sen, skończyło się, rozwiało… że na ciebie przyjdzie kryska… Może jeszcze długo na to czekać, ale przyjdzie nieuchronnie, w pośrodku bezlitosnego, rwącego prądu rzeczy, ludzi, dni, przemijających form, nigdy nie zatrzymujących się na chwilę… Całe to wężowisko ludzkie, te draby, ci ciekawscy, rojący się pod arkadami, spacerujący w okularach, z pieskiem na linewce, parasolem. Tego wszystkiego już nie zobaczę. Już przechodzą, znikają Jakie to smutne. Haniebne! Ci ludzie Bogu ducha winni, co kręcą się koło witryn. Owładnęła mną dzika chęć. Drżałem ze strachu, że w końcu się na nich rzucę.. niech nie ruszą się z miejsca… Chciałem zatrzymać ich przemocą. Idiotyczny pomysł, żeby tak zostali, nie odchodzili, zostali raz na zawsze! Żeby nie odchodzili.

— Louis-Ferdinand Celine - "Śmierć na kredyt"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
zzuuoo
20:21
4240 5126
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaazazel azazel
zzuuoo
20:21
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
zzuuoo
20:20
20:20
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viaazazel azazel
20:20
0530 7b46 500
20:20
1052 a394 500

June 30 2018

zzuuoo
21:10
2999 aa25
21:07
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapikkumyy pikkumyy
zzuuoo
21:06
21:05
5751 f9bd
zzuuoo
21:04
7755 127c 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl