Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

zzuuoo
13:41
zzuuoo
13:40

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
zzuuoo
13:38
zzuuoo
13:36
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
13:31
2651 018c 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
zzuuoo
13:18
7229 a772 500
Reposted fromprzegrany przegrany viashitsuri shitsuri
zzuuoo
12:57
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zzuuoo
12:45
8792 02cb 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBabson Babson
zzuuoo
12:33
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromcorvax corvax
zzuuoo
11:47
0454 db46
Reposted fromtgs tgs viadancingwithaghost dancingwithaghost
zzuuoo
11:29
polubiłam Cię za bardzo i troszkę mnie to przeraża, że znów mnie to zgubi
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaschulz23 schulz23
zzuuoo
11:27
1119 fa00
Reposted fromzciach zciach viacorvax corvax

February 21 2018

zzuuoo
19:14
zzuuoo
16:11
zzuuoo
14:58
1628 e228
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaCarridwen Carridwen
zzuuoo
14:58
zzuuoo
14:57
14:56

February 20 2018

zzuuoo
19:53
zzuuoo
09:39
6022 7ead
Reposted fromoll oll viaCarridwen Carridwen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl