Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

zzuuoo
19:57
7532 913b
Reposted fromRevv Revv viaspiderpotato spiderpotato
zzuuoo
19:57
zzuuoo
19:56
Przeraża mnie zarówno zostanie jak i wyprowadzenie się z tego miasta.
zzuuoo
19:56
5763 be8e 500
zzuuoo
19:55
Ja tylko walczę o siebie, ja tylko nie chcę umierać, ja tylko pragnę pokochać.
— James Frey – Milion małych kawałków
zzuuoo
19:32
zzuuoo
18:35
Przecież ja żyć nie mogę jak czegoś nie spierdolę
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
18:26
8926 4833 500
Reposted frompadmasam padmasam viadnienie dnienie
zzuuoo
18:24
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viaszpaqus szpaqus
zzuuoo
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care
zzuuoo
18:17
zzuuoo
17:54
zzuuoo
17:29
8380 d792
Reposted fromnyaako nyaako viaMojeZwoje MojeZwoje
zzuuoo
17:28
8103 abdc 500
12 things
Reposted fromStonerr Stonerr viahemsbeach hemsbeach
zzuuoo
17:21
To tak, jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viasylviie sylviie
17:20
zzuuoo
15:03
8532 c4c2 500
14:59
6643 05ed 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMojeZwoje MojeZwoje
zzuuoo
14:36
2505 bc7b
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viacoffeebitch coffeebitch
14:35
2385 96dc
Reposted frommy-katharsis my-katharsis viaovtza ovtza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl