Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

zzuuoo
12:38
9872 4719 500
Reposted frommagat magat viaBeatingheart Beatingheart
zzuuoo
12:30
5516 e05c
Reposted fromkelu kelu viaTurekMenistan TurekMenistan
zzuuoo
12:27
zzuuoo
12:21

September 12 2016

zzuuoo
19:58
zzuuoo
19:57
Bo cokolwiek usłyszysz, twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Żulczyk
zzuuoo
19:48
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainyou inyou
zzuuoo
19:47
5880 1673
Reposted frommarzyciel marzyciel viatytoszczescie tytoszczescie
zzuuoo
19:40
0795 ea01
Reposted fromministerium ministerium viapiopau piopau
zzuuoo
19:21

“Może nic się nigdy nie zmieni (...) Ale warto poczekać, gdyby miało się jednak okazać inaczej.”

~ Alexandra Bracken - "Mroczne umysły"

Reposted fromwhatkatefeel whatkatefeel viavouk vouk
zzuuoo
19:17
0512 00a5 500
Reposted fromihatemylife ihatemylife viazapominanie zapominanie
zzuuoo
18:32
zzuuoo
18:27
5768 5996
Reposted fromaunds aunds viakrybus krybus
zzuuoo
18:09
3787 dc88 500
Just like my own dad <3
Reposted fromczajnikq czajnikq viabehcio behcio
zzuuoo
18:08
6562 084f
Reposted fromMiziou Miziou viastrzepy strzepy
zzuuoo
18:08
0071 c6a0 500
Reposted fromTheStawiarski TheStawiarski viagitana gitana
zzuuoo
17:59
Kobieta – która ma dobrą pracę, która ma własne zajęcia, która pnie się do przodu, która ma ambicje, która lubi spać sama w poprzek na swoim jebitnym łóżku – i tak dla matki, babki, ojca i stryjecznego wujka ze strony dziadka poniosła życiową porażkę, jeżeli: przecież, kurwa, JEST SAMA.
Nikogo nie ma.
A skoro nie ma, to zawodzi.
www.pokolenieikea.com
zzuuoo
17:58
Tak samo jak Ty, chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam. Wiesz jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej jest rozbudzony. Tu jest tak samo.
— Haruki Murakami
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaamilamija amilamija
zzuuoo
17:58
zzuuoo
17:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl