Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

zzuuoo
20:10
2396 7d5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
18:18
Reposted fromshakeme shakeme viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
17:49
9506 d45b
Reposted fromMonasi Monasi viasatyrlane satyrlane

May 19 2019

zzuuoo
14:23
5484 b4e6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianeomodalna-art neomodalna-art
zzuuoo
14:16
2657 b8d3 500

May 18 2019

zzuuoo
10:19
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
zzuuoo
10:19
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax
zzuuoo
10:18
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateaholic teaholic

May 17 2019

zzuuoo
18:12
2396 7d5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
18:12
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaveritas1 veritas1
18:10
7383 ef84
Reposted frompheebs pheebs viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
18:06
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarysia marysia
zzuuoo
18:05
7380 b9ae 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
18:03
5963 3097 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
18:02
8539 6b7c 500
zzuuoo
17:47
4279 3e8d
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

May 15 2019

19:14
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viamilsabelle milsabelle
zzuuoo
19:12
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viamilsabelle milsabelle
zzuuoo
18:39
6684 8140 500

May 13 2019

zzuuoo
19:33
1503 654d 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl