Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

zzuuoo
13:14
6435 0669 500
Reposted fromorchard orchard
12:18
12:18
8169 0c2b 500
Reposted fromkimik kimik viacatchdimoment catchdimoment
zzuuoo
11:46
6915 8646 500
Chiara Bautista
Reposted fromBluNectarine BluNectarine viadeepdown deepdown
zzuuoo
10:22

December 01 2016

zzuuoo
11:01
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta
zzuuoo
10:48
angry cat
Reposted fromDeva Deva viasoadysta soadysta
zzuuoo
10:41
7289 8633
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasoadysta soadysta
zzuuoo
10:13
zzuuoo
09:52
0174 e1d3 500
Reposted fromibalpangi ibalpangi viasoadysta soadysta
zzuuoo
09:50
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasoadysta soadysta
09:43
0773 68f5 500

vitabreva:

thedemonica:

i’m pretty sure you created tron

Christmas: hacked

Reposted fromspaceprince spaceprince viasoadysta soadysta
zzuuoo
09:34
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta
zzuuoo
09:31
6754 5e83
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viasoadysta soadysta
zzuuoo
09:30
7879 a435 500
Reposted fromfungi fungi viasoadysta soadysta
zzuuoo
09:26
Najbardziej przerażający jest moment, kiedy sobie uświadamiasz, jak bardzo się poddałaś. Cały ten czas wmawiałaś sobie, że wszystko jest dobrze, że jesteś w miarę szczęśliwa.
I nagle znajdujesz się na swoim łóżku pośród ciemności, bo znowu nie możesz spać i uderza Cię prawda. To jak bardzo nie wierzysz w siebie, jak potwornie się boisz, jak przeraźliwie pusta jesteś w środku, jak ciągle czujesz się niedostatecznie dobra, jak bardzo chciałabyś zniknąć na kilka dni. Przypominasz sobie jak mocno starałaś się grać, a tak naprawdę wszystko wokół obracało się w jeden, wielki, narastający chaos. Tak bardzo próbowałaś to zdusić, zagłuszyć, ale jak długo można się oszukiwać?
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
zzuuoo
09:19
5803 24c1 500
Reposted fromosaki osaki viaLuukka Luukka
zzuuoo
09:17
8529 8523 500
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaLuukka Luukka
zzuuoo
09:16
2607 f571
Reposted fromignemferam ignemferam viaLuukka Luukka
zzuuoo
09:13
0167 3a27 500
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl