Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

zzuuoo
19:38
6923 daf8
Reposted fromkarahippie karahippie viaHogattaa Hogattaa
19:29
0389 d49b
Reposted fromrivela rivela viachimerra chimerra
zzuuoo
19:18
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viaDzessik Dzessik
19:11
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
19:02
5296 b77e 500

nevver:

The Gloaming, Dawid Planeta

Reposted fromstrzepy strzepy viaDzessik Dzessik
18:44
0075 521e
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaJohann Johann
zzuuoo
18:32
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viacemek cemek
18:25

May 18 2017

zzuuoo
11:56
3368 a285 500
Reposted fromkurorori kurorori viakarmelem karmelem

May 17 2017

21:48
8165 12ce
Reposted byyanekshitsurilaparisiennemoth-into-flamekamykowatamycelinepsychojunkienothingiseverythingDzessikseverakajrikoloryzacjamendel1911irmelininvisibilityziallaydziwnerzeczykedavramiellebecausefuckyoumajenkiniekoniecznieomnieblueberrynightsagentXsheismysinbanshecallitwhatyouwantkinaolvidoinsomniahumanstorykochajmnie2708rossesjamaicanbeatRemulanerpojemnosc2400glamouristakfiatiretro-girlzbyszek-kolega-z-wojskawiksune-raconteusecoffeebitchcarlandlouisefancy-clapszupsonsydkoxygeniummakingmoviesolimpiamacielsonatorbumpydotknijamkejtbeinthebardzodobraradalenka024toniewszystkoczarnakawaniezdaraajdzillaimmoralgoszkotumblingkotficapieceoflifegaabumiimiohsoquietkovlohshitjuzcienielubiekcyquathtwins4evermajowka00monnn066wujcioBatpie-in-the-skyjas1minethereisnoloveInsomniaNervosahereyesdeparterkrolfasolekwhizzkidthedestroyerofeelswruchujednostajniepopierdolonymliesinthedarkdepressiverealismgaszkasleepingsicknessKiRaktahwastedtimeteletubisie
08:37
4965 5c39
07:36
07:31
4967 14b7 500
Reposted bycwikla cwikla
07:18

May 16 2017

13:11
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaelusive elusive

May 15 2017

zzuuoo
10:23
6180 5caf 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacherimoya cherimoya
zzuuoo
10:08
5758 ba34 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasilence89 silence89
zzuuoo
09:46
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
09:30
7565 6bbe 500
09:23
6997 fcbd 500
Reposted fromkimik kimik viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl