Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

zzuuoo
19:40
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaindigestible indigestible
zzuuoo
19:39
9608 1bfe
Reposted fromgubolev gubolev viascorpix scorpix
zzuuoo
18:51
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadianazet dianazet
zzuuoo
18:02


Cosmic Symphony T-Shirt
zzuuoo
17:55
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
zzuuoo
17:52
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaolvide olvide
17:42
zzuuoo
17:38
2938 040c
17:37
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viaeverythingisfine everythingisfine
zzuuoo
17:35
3092 8df2 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom
zzuuoo
17:35
Reposted from1911 1911 vialordofdragonss lordofdragonss

April 20 2017

07:27
6507 8199 500
06:54
6508 8d8d
06:52
6509 aa4b 500
06:45
6510 887d
06:37
6511 2668

hopeless-for-life:

Everytime 

06:37
it hurts knowing I meant nothing to someone I thought I meant something too
— I’m done  (via bloody-thighs-hollow-eyes)

April 19 2017

zzuuoo
19:32
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
zzuuoo
19:14
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viazamknioczy zamknioczy
19:13
7256 dae5 500
Reposted fromidiod idiod viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl