Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

zzuuoo
13:55
Za dużo Ciebie w mojej głowie. Za często.
Reposted bycel cel
13:52
1967 b061 500

sixpenceee:

The above is a beautiful rainbow aura quartz. I need a million. (Source)

Reposted fromGeekyMushroom GeekyMushroom viaReeshTHE6 ReeshTHE6
zzuuoo
13:50
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate via28mm 28mm
zzuuoo
13:34
4453 451d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakrybus krybus
zzuuoo
13:29
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viashitsuri shitsuri
zzuuoo
13:25
9816 9d4e 500
Reposted fromboromir boromir viaMrrruk Mrrruk
zzuuoo
13:22
5995 fa0d 500
Klaufir
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaazazel azazel
zzuuoo
13:20
4044 15c2
Reposted frommoochava moochava viaazazel azazel
zzuuoo
13:09
Nienawidzę tego czasu, teraz widzę jak daleko jestem od ludzi, których tak bardzo chciałbym mieć przy sobie...
— ...
zzuuoo
13:01
1752 d5bd 500
Reposted fromlittlelies littlelies viazEveR zEveR
zzuuoo
13:00
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter viazEveR zEveR
12:51
2829 e851 500

Guido Raschke - Dark Glimmer
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/guido-raschke-dark-glimmer/

Reposted fromcuty cuty viazEveR zEveR
12:47
4624 a182

introvertunites:

If you’re an introvert, follow introvertunites.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viakjuik kjuik
12:45
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPaseroVirus PaseroVirus

April 15 2017

zzuuoo
17:46
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
zzuuoo
17:45
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
zzuuoo
17:42
zzuuoo
17:40
0861 6456
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
zzuuoo
16:44
6435 a4cd
Reposted fromNajada Najada viacorvax corvax
15:31

browngirl:

yo u mind if i care about you 5000 times more than you will ever care about me

Reposted fromhorrified horrified viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl