Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

zzuuoo
13:12
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasplendiid splendiid
zzuuoo
11:59
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamikrokosmos mikrokosmos
11:53
9527 167f

ahvzren:

Brickwork

Reposted frompsyolopher psyolopher viajanuschytrus januschytrus
zzuuoo
11:18
Reposted fromjustshineon justshineon viaJakisproblem Jakisproblem
zzuuoo
11:11
2907 888b 500

May 10 2017

11:26
11:23
1415 3083 500
Reposted frombwana bwana viaechoes echoes
zzuuoo
11:20
9357 5a91
Reposted fromtagira tagira viagdziejestola gdziejestola
zzuuoo
10:13
9002 9d99 500
Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan
zzuuoo
09:58
Play fullscreen
świeżutkie. wyborne. Kasabian.
Reposted fromcorvax corvax
zzuuoo
09:53
W pierwszej chwili przeraziłam się, bo jednak byłam nastawiona na osobnika średniego wzrostu, a nie na to, co ujrzałam przed sobą. Ile to mogło być? Metr dziewięćdziesiąt pięć? Czy równe dwa metry? W każdym razie wrażenie było szokujące, ale natychmiast mimo woli doznałam uczucia ulgi. Chwała Bogu, do takiego można nosić każde obcasy...
— J. Chmielewska (162 cm wzrostu) "Klin".
Reposted fromcorvax corvax
zzuuoo
09:53
4889 55a8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacorvax corvax
zzuuoo
09:52
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaazazel azazel
zzuuoo
09:27
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaazazel azazel
zzuuoo
08:45
7828 c447 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viayanek yanek
07:34
zzuuoo
07:31
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaadurowe adurowe
07:23
7343 5774 500

thatsbutterbaby:

Ryszard Otreba (b. 1932), Cisza, 1977. Plaster printing on paper,  75 x 52 cm.        

zzuuoo
07:11
Reposted fromFlau Flau viapdr320 pdr320
zzuuoo
07:03
5393 5434 500
Reposted fromModestPorn ModestPorn viaLukasYork LukasYork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl