Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

08:37
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapinkdress pinkdress

May 23 2017

zzuuoo
17:45
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaaleksandrowe aleksandrowe
zzuuoo
14:32
8893 2837 500
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaazazel azazel
14:26
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin
zzuuoo
14:24
zzuuoo
14:20
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viayanek yanek
zzuuoo
14:20
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viapikkumyy pikkumyy
zzuuoo
14:20
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
zzuuoo
14:04
2593 84f4
Reposted fromGIFer GIFer viaCarridwen Carridwen
13:55
1114 7bfd 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viakentoquer kentoquer
zzuuoo
12:49
"Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz? Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę."
zzuuoo
12:48
8704 a4bd
Reposted frompoppyseed poppyseed viatoxic-berry toxic-berry

May 21 2017

zzuuoo
19:38
6923 daf8
Reposted fromkarahippie karahippie viaHogattaa Hogattaa
19:29
0389 d49b
Reposted fromrivela rivela viachimerra chimerra
zzuuoo
19:18
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viaDzessik Dzessik
19:11
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
19:02
5296 b77e 500

nevver:

The Gloaming, Dawid Planeta

Reposted fromstrzepy strzepy viaDzessik Dzessik
18:44
0075 521e
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaJohann Johann
zzuuoo
18:32
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viacemek cemek
18:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl