Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

zzuuoo
11:15
zzuuoo
11:09
Rany się goją na łokciach i paprzą w sercu.
— B.O.K. "Beton"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaazazel azazel
zzuuoo
11:05
8778 b282 500
Balchik, Bulgaria
zzuuoo
10:51
Wszyscy o mnie zapomnieli. Nie istnieję dla nikogo.
— (poza Tobą, ale dla Ciebie jestem tylko sposobem na nudę, który niedługo znów Ci się znudzi)
zzuuoo
10:38
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zzuuoo
10:35
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaazazel azazel
zzuuoo
10:31
Nostalgia by Kristina Carroll
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
10:24
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viaazazel azazel
zzuuoo
10:23
7903 2b10 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
zzuuoo
10:22
4925 ad7e
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
zzuuoo
10:22
10:22
7775 667b
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
zzuuoo
10:09
9068 280f 500
Miedzianka, świętokrzyskie, Polska
Reposted fromripencjo ripencjo viaszaaatan szaaatan
zzuuoo
10:08

Jest w porządku, jest dobrze, wszystko okej, czuje się świetnie.


— żatowałam
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
zzuuoo
10:06
4222 b006
Reposted fromthis-is-my-story this-is-my-story viayanek yanek

June 04 2017

zzuuoo
15:57
9610 e147
Reposted fromsonaive sonaive viaEmilieBronte EmilieBronte
15:28
0892 2355 500
Reposted fromnudes nudes viafenoloftaleina fenoloftaleina

June 03 2017

19:30
1107 79bb 500
Reposted fromshitsuri shitsuri
19:23
0842 0948 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh
19:21
0799 3924 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl