Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

zzuuoo
18:14
4179 8f95
zzuuoo
18:09
9960 9af0
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaTangizz Tangizz
zzuuoo
18:01
6375 6485 500
Lara Zankoul
Reposted fromdreamcatcher dreamcatcher viaDagarhen Dagarhen
17:58
9800 e21f
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaTangizz Tangizz
zzuuoo
17:51
zzuuoo
17:44
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viarisa risa
zzuuoo
17:38
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viarisa risa
zzuuoo
17:32
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea vialoveveryone loveveryone
zzuuoo
17:28
1288 50ea
Reposted fromneverragain neverragain viamiimi miimi
17:28
1334 7b27
Reposted fromshitsuri shitsuri viaNothingIsTrue NothingIsTrue
zzuuoo
17:27
5388 c155
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaabeille abeille
10:24
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
zzuuoo
09:25
9211 9b27
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaasylopath asylopath
09:00
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viarudzinska rudzinska
zzuuoo
08:59
08:58
9734 ea75
Reposted fromidiod idiod viajethra jethra
zzuuoo
08:57
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa vianiedoskonalosc niedoskonalosc
07:38
8054 0028 500

June 05 2017

zzuuoo
12:12
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer vianiezwyykla niezwyykla
zzuuoo
11:49
8411 a836 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl