Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

zzuuoo
18:20
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viaDangerousHope DangerousHope

January 21 2018

zzuuoo
21:39
6681 8c08
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viacorvax corvax
zzuuoo
21:39
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamayamar mayamar
zzuuoo
21:35
1842 60d5
Reposted fromambermoon ambermoon viaRudeGirl RudeGirl

January 20 2018

zzuuoo
22:15
zzuuoo
22:14
zzuuoo
19:14
Reposted frombluuu bluuu viashabbadoo shabbadoo
zzuuoo
19:13
Reposted frombluuu bluuu viahanka hanka
zzuuoo
19:13
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapyotrus pyotrus

January 17 2018

zzuuoo
11:40
Reposted fromFlau Flau viaepi epi
zzuuoo
09:32
6952 350c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
zzuuoo
09:25
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:24
zzuuoo
09:23
Anders Røkkum
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
09:19
zzuuoo
09:19
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby
zzuuoo
09:18
zzuuoo
09:15
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
zzuuoo
09:13
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
zzuuoo
09:12
8381 e6b7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl