Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

zzuuoo
20:53
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zzuuoo
20:51
3690 c418
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
20:51
3434 7e20
02:47
8812 1911 500
Reposted fromerial erial viayanek yanek

June 13 2018

zzuuoo
21:43
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

June 12 2018

zzuuoo
22:35
Reposted frommrrru mrrru
zzuuoo
21:14
zzuuoo
21:03

June 10 2018

zzuuoo
23:06

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
zzuuoo
22:47
       
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
zzuuoo
22:01
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viairmelin irmelin
zzuuoo
21:24
zzuuoo
21:12
zzuuoo
21:10
Reposted frommrrru mrrru
zzuuoo
20:46
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

June 04 2018

zzuuoo
13:34
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapsychedelix psychedelix
zzuuoo
13:32
13:32
1890 bf35 500

glitchlight:

evilbuildingsblog:

A church in Norway built in 1181 without any nails.

of all the things to highlight about this building the lack of nails is not the thing I would have expected 

zzuuoo
13:31
6310 5661 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapsychedelix psychedelix
10:51
6656 a45e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl