Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

zzuuoo
17:16
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

October 18 2018

zzuuoo
20:32
4438 f0fd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazEveR zEveR
zzuuoo
18:58
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viajointskurwysyn jointskurwysyn
zzuuoo
18:57
zzuuoo
18:57
9635 781d
Reposted fromamilak amilak viainsanedreamer insanedreamer
zzuuoo
18:57

September 19 2018

zzuuoo
20:34
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
zzuuoo
20:25
zzuuoo
20:24
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viacorvax corvax

August 18 2018

zzuuoo
23:10
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychedelix psychedelix
zzuuoo
22:54
zzuuoo
22:53

August 17 2018

zzuuoo
20:30
Reposted fromFlau Flau viatheatreofdream theatreofdream
zzuuoo
20:24
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viatheatreofdream theatreofdream
zzuuoo
19:59
zzuuoo
19:59
6042 bb6f 500
Reposted fromepi epi viatheatreofdream theatreofdream
zzuuoo
19:53
To trochę absurdalne, ale czasami odchodzę z czyjegoś życia, żeby go nie ranić. Szczególnie kiedy moje cierpienia zaczyna wypływać z serca, w szalonym tempie przepływa przez krwiobieg i wylewa się z rozgrzanych warg. Odchodzę bo wiem, że mogę zadać więcej bólu sobą niż swoją nieobecnością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaplusiek plusiek
zzuuoo
15:01
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viabukazla bukazla
zzuuoo
14:59
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viabukazla bukazla
zzuuoo
14:59
Azalea Paradise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawhoville whoville
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl