Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

18:28
9399 e768
Reposted fromshitsuri shitsuri vialove-in-vain love-in-vain

July 13 2019

zzuuoo
20:08
zzuuoo
20:07
9105 fa89 500
Reposted fromfaceID faceID viairmelin irmelin

July 12 2019

zzuuoo
19:24
zzuuoo
04:27
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaincomperta incomperta

July 11 2019

zzuuoo
17:45
17:45
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover

July 10 2019

zzuuoo
15:52
Kocham Cię. Kocham Cię, chociaż to mnie zabija.
— .
Reposted fromsouvenirs souvenirs viayippie yippie

July 08 2019

zzuuoo
18:06
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane

July 07 2019

zzuuoo
18:27
3134 b155 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyrlane satyrlane
18:14
1516 ffb9 500
Reposted frommirosia mirosia viaslowianecznik slowianecznik

July 06 2019

zzuuoo
18:10
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainstitches institches
zzuuoo
04:34
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
zzuuoo
04:28
1638 3491 500
Reposted fromscorpix scorpix viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
zzuuoo
04:28
8264 0106 500
zzuuoo
04:28
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
zzuuoo
04:27
zzuuoo
04:23
6319 7c2f
zzuuoo
04:23

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaegzystencja egzystencja
zzuuoo
04:22
3134 b155 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl