Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

zzuuoo
20:29
7712 56b1
Reposted fromniente niente vianoisetales noisetales
zzuuoo
20:29
Chciałbym nic nie czuć. Z kamienną twarzą i pewnością siebie patrzeć w oczy. I odgrywać rolę która jest mi potrzebna w danej chwili.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 04 2019

zzuuoo
20:31
zzuuoo
19:13
Kiedy myślisz, że nie może być bardziej chujowo, a życie raz za razem udowadnia, że jednak może. 
Reposted bypartyhardorgtfopersona-non-gratakotficalittletroublemakerpyotrusbeltaneendlesslove16

July 02 2019

zzuuoo
20:34
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viairmelin irmelin
zzuuoo
20:15
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer

June 30 2019

13:31

June 29 2019

zzuuoo
12:54
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
zzuuoo
12:53
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viadotkneszeptem dotkneszeptem
zzuuoo
12:52
6527 500b 500
zzuuoo
12:51
zzuuoo
12:50
5674 52c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viainsanedreamer insanedreamer
zzuuoo
12:48
7679 9683
zzuuoo
12:46
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viairmelin irmelin

June 28 2019

zzuuoo
19:32
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako viablackatlass blackatlass

June 25 2019

zzuuoo
19:30
7382 a80c
let's make love like in Love movie.
zzuuoo
19:07
7807 52cb
Reposted fromsoftboi softboi viasatyrlane satyrlane
zzuuoo
17:44
nick-barclay-dperession-graphics-1
nick-barclay-dperession-graphics-2
nick-barclay-dperession-graphics-3
nick-barclay-dperession-graphics-4
nick-barclay-dperession-graphics-5
nick-barclay-dperession-graphics-6
— Visualizing Depression by Nick Barclay
Reposted fromconchiglia conchiglia viainsanedreamer insanedreamer

June 23 2019

zzuuoo
19:50
zzuuoo
18:03
9926 1160 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaohhwell ohhwell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl